Waterdichte kozijnen, hoe hoort het?

Ga je kozijnen aanschaffen dan moet je goed uitkijken bij de aanschaf. De kans is namelijk aanwezig dat de kozijnen na aanschaf zullen gaan lekken waardoor je voor behoorlijk wat problemen komt te staan. We keken voor je naar de diverse materialen kozijnen en regels waaraan moet worden voldaan bij het plaatsen ervan.

Wat is de prijs van kozijnen

Allereerst vroegen we bij leveranciers de prijs op van kozijnen. Men stuurde ons de volgende informatie toe:

Van welk materiaal zijn de kozijnen gemaakt Mate waarin het materiaal moet worden onderhouden Levensduur bij benadering Prijs per vierkante meter inclusief glas van HR++ kwaliteit
Hout Eens per 5 a 7 jaar schilderen Tussen 35 en 45 jaar Vanaf 250 euro
Kunststof Niet of nauwelijks Tussen 25 en 30 jaar Vanaf 300 euro
Aluminium Niet of nauwelijks Tussen 40 en 45 jaar Vanaf 400 euro

De aansluiting kozijn en stelkozijn moet luchtdicht zijn

Zeker wanneer je de totale luchtdichtheid van je huis onder de loep neemt is het belangrijk dat de kozijnen luchtdicht worden aangesloten. Hieraan worden door EPC, BREEAM en BENG bepaalde eisen gesteld waaraan de leverancier zich moet houden. De luchtdichtheid wordt bepaald door de werkzaamheden aan de binnenkant van het kozijn. Dit kan worden gerealiseerd door een kitvoeg die op de rugvulling wordt aangebracht. Er kan ook worden gekozen voor het alternatief; met een elastische PUR schuim afdichten en een kitvoeg aan de binnenkant plaatsen. Je verbetert met deze methode gelijk de warmteweerstand. Er zit ook een nadeel aan deze methode: je beperkt de ventilatie van het kozijn. Daarnaast vindt er vocht transport plaats middels het PUR schuim wat is aangebracht. Je hebt op die manier een toename op het risico van lekkage.

De luchtdichte aansluiting die je realiseert van het stelkozijn op het binnenblad

Dit realiseer je via een kitvoeg die je aanbrengt op de rugvulling. Je kan ook gebruik maken van voldoende gecomprimeerd afdichtingsband wat geïmpregneerd is of door een PUR schuim die elastisch is. Je kan niet volstaan met het afplakken van stelkozijnen op het binnenblad. Dit is vanwege de luchtdichtheid niet voldoende. Je neemt een hoog risico door de onderregel van een stelkozijn af te plakken op een binnenblad van een kozijn. Wanneer de stelkozijnen onvoldoende waterdicht zijn sluit je vocht op. Dit zorgt voor houtrot op den duur. Aan de boven- en zijaansluitingen moeten stelkozijnen wel worden afgeplakt op het binnenblad. Dit is vanwege de waterdichtheid.

De waterbelasting en een stelkozijn

Kies je voor kozijnen van aluminium en kunststof dan zullen deze doorgaans op het stelkozijn aansluiten door middel van een profiel van rubber. Het is afhankelijk van de neggediepte, de oriëntatie en de hoogte van jouw huis in hoeverre deze kozijnen met water worden belast. De aanslag van een kozijn op een stelkozijn is doorgaans niet waterdicht. Hoeveel water er in een aansluiting zit wordt bepaald door de kwaliteit van het montage werk en de binnendichting. Er is een drukverschil wanneer er een onvoldoende luchtdichte binnendichting in het kozijn zit. Het water kan dan eenvoudiger binnen komen in je kozijn.

Bij de aansluiting een tweevoudige afdichting

Er wordt dikwijls bij kozijnen gebruik gemaakt van een enkele dichting,. Wanneer er een klein mankement ontstaat kan het zo zijn dat er een luchtstroom ontstaat naar binnen toe bij een drukverschil. Water wat buiten over de gevel stroomt kan dan ook eenvoudig mee worden gezogen naar binnen toe. Tocht is eveneens een gevolg van deze constructie. Het is dan ook beter om een tweevoudige afdichting te plaatsen bij kozijnen. Er is geen luchtdrukverschil over de buitendichting. Dit wordt bereikt doordat de ruimte tussen de twee dichtingen geen luchtdrukverschil in zich heeft. De ruimte die er zit tussen de beide dichtingen staat in verbinding met de buitenlucht. Op een plek waar de intreding van water minimaal is wordt de buitendichting onderbroken.

Werken met kit

Het is een bouwkundig advies dat het buiten afdichtingsrubber bij de stijlen aan de onderkant over 15 millimeter wordt onderbroken. Wanneer er een defect is in de buitendichting zal er minder water in de ruimte stromen doordat er een drukvereffening plaatsvindt. Reken er wel op dat er hoe dan ook water in deze ruimte komt. De binnendichting moet dan ook altijd luchtdicht en waterdicht zijn. De constructie van het stelkozijn moet tegen de vochtbelasting kunnen. Gaat het om een binnendichting dan kan je niet volstaan met afdichtingsband aangezien dit materiaal als een spons zal gaan werken. In de hoeken loopt dit band rond waarbij het zal worden onderbroken door bevestigingsankers. Ze hebben ook een druk op de voegwanden die onvoldoende is. Je moet een binnendichting dan ook altijd laten uitvoeren met een kit op de rugvulling.

De bouwnorm van de waterdichtheid van kozijnen

In het bouwbesluit staat opgenomen dat uitwendige scheidingsconstructies waterdicht dienen te zijn. Dit staat in de NEN 2778 ‘vochtwering in gebouwen’ bouwnorm. Na beproeving mag het gehalte vocht van de delen van de constructie van de gevel niet hoger zijn dan dat het evenwichtsvochtgehalte van de onderdelen is. In de NEN-EN en 1027:2016 staan deze opgenomen voor ‘ramen en deuren – beproevingsmethode waterdichtheid’ voor de kozijnen. In paragraaf 3.3 wordt gesproken over de onderdelen die niet zijn gemaakt om nat te worden, die onder geen beding nat mogen worden. De aansluitingen die bouwkundig zijn gemaakt moeten worden ontworpen volgens de NEN 2778 eis, NEN-EN en 1027. Het stelkozijn moet, eenvoudigweg, voldoende tegen waterbelasting kunnen.